اصول حاکمیت شرکتی

شرکت سرمایه‌گذاری هامون صبا در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران، پیشگیری از وقوع تخلفات و نیز ساماندهی و توسعه بازار شفاف و منصفانه اوراق بهادار طبق قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی‌ایران اقدامات ذیل را طی سال مال مورد گزارش به عمل آورده است:

 1. کمک به خط مشی‌گذاران در ارزیابی و بهبود چارچوب قانونی، مقرراتی و نهادی برای حاکمیت شرکتی با هدف حمایت از اثربخشی، کارایی، رشد پایدار و ثبات مالی شرکت.
 2. اهتمام و حصول اطمینان از افشا صحیح و به موقع تمام موضوعات با اهمیت مرتبط با شرکت، شامل وضعیت مالی، عمکلرد سود و زیان، جریان‌های نقدی، مالکیت و حاکمیت شرکتی.
 3. هیئت‌مدیره با اتخاذ رویه‌های مناسب، در چارچوب قوانین و مقررات، کلیه حقوق سهامداران نسبت به موارد زیر را بطور یکسان برقرار نموده است:
  • حضور و اعمال حق رای در مجامع عمومی‌صاحبان سهام
  • دسترسی به اطلاعات به موقع و قابل اتکای شرکت
  • تملک و ثبت مالکیت سهام
  • سهیم بودن در منافع شرکت
  • پرداخت به موقع سود سهام
 4. تشکیل واحد حسابرسی داخلی به طور مستقل و تحت نظارت هیئت‌مدیره مطابق با ضوابط و مقررات سازمان و برگزاری جلسات منظم و ارائه گزارشات در رابطه با ارزیابی کنترل‌های داخلی و ارائه به هیئت‌مدیره.
 5. رعایت کلیه قوانین و مقررات در خصوص دارندگان اطلاعات نهانی.
 6. برگزاری منظم جلسات هیئت‌مدیره و جلسات کمیته‌های تخصصی از جمله کمیته حسابرسی داخلی و سرمایه‌گذاری و پیگیری مصوبات آن‌ها.
 7. افشا کلیه گزارش‌ها و اطلاعات از جمله صورت‌های مالی سالانه، گزارش تفسیری مدیریت، گزارش فعالیت هیات‌مدیره، گزارش کنترل‌های داخلی، زمان‌بندی پرداخت سود و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در مواعد مقرر طبق قوانین و مقررات مربوطه قبل از برگزاری مجمع در سامانه رسمی‌افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان(کدال).
 8. رعایت زمان‌بندی پرداخت سود به‌گونه‌ای که سود سهامداران عمده و کنترلی پیش از سایر سهامداران پرداخت نشود.